«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Najmilsi! Nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. Bo wiele fałszywych_proroków wyszło na świat. [2] »Przez to poznajemy ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, [że] Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. [3] »A wszelki duch, który nie wyznaje, [że] Jezus Pan w ciele przyszedł, z Boga nie jest, a ten jest antychrystowy, gdyż słyszeliśmy, że idzie i teraz na świecie jest już. [4] »Wy z Boga jesteście, dziateczki, i zwyciężyliście ich; gdyż większy jest [ten, który] w was, niż [ten, który] na świecie. [5] »Oni ze świata są; dla tego o świecie mówią, a świat ich słucha. [6] »My z Boga jesteśmy. [Kto] zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. [7] »Najmilsi! Miłujmy jedni_drugich, bo miłość z Boga jest; i każdy, [co] miłuje, z Boga jest_narodzony i zna Boga. [8] »Bo Bóg miłość jest. [9] »Przez to objawiona_jest miłość Boża ku nam, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego. [10] »W tym jest miłość Boża, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on umiłował nas i posłał Syna swego, ubłaganie za grzechy nasze. [11] »Najmilsi! Jeśli tak Bóg umiłował nas, i my powinniśmy jedni_drugich miłować. [12] »Boga żaden nigdy_nie widział; jeśli miłujemy jedni_drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała w nas jest. [13] »Przez to poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z ducha swego dał nam. [14] »A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata. [15] »Kto by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. [16] »I my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą ma Bóg ku nam. Bóg miłość jest, a [kto] mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim mieszka. [17] »W tym doskonała_jest miłość z nami ku nam, abyśmy ufanie mieli w miłości sądu, że jaki on jest, i my jesteśmy na świecie tym. [18] »Bojaźni nie ma w miłości, ale doskonała miłość precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń udręczenie ma, [kto] zaś się_boi, nie jest_doskonały w miłości. [19] »My miłujemy Boga, bo on pierwszy umiłował nas. [20] »Jeśliby ktoś rzekł: Miłuję Boga, a brata swego nienawidziłby, kłamcą jest; [kto] bowiem nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, nie może miłować? [21] »A to przykazanie mamy od niego, aby [ten, co] miłuje Boga, miłował i brata swego. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.