«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy wybranej pani i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja tylko, ale i wszyscy, [którzy] poznali prawdę, [2] »Dla prawdy, [która] zostaje w nas i z nami będzie na wieki. [3] »Niech_będzie z nami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Syna swego Ojca, w prawdzie i miłości. [4] »Uradowałem_się bardzo, że znalazłem [niektóre] z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jako przykazanie wzięliśmy od Ojca. [5] »A teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale przykazanie, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jedni_drugich. [6] »A ta jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. To jest przykazanie jego, abyście jako słyszeliście od początku, abyście w nim chodzili. [7] »Gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, [którzy] nie wyznają, [że] Jezus Chrystus przyszedł w ciele; ten jest zwodzicielem i antychrystem. [8] »Strzeżcie samych_siebie, żebyście nie stracili [tego, koło] czego pracowaliśmy, ale [żebyście] zapłatę zupełną wzięli. [9] »Wszelki, [co] wyprzedza a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; [kto] zostaje w nauce, ten i Ojca, i Syna ma. [10] »Jeśli ktoś przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, i [aby] się_radował, mu nie mówcie. [11] »[Kto] mówi bowiem takiemu, [aby] się_radował, uczestnikiem_jest uczynków jego złych. [12] »Wiele mam wam pisać; nie chciałem przez papier i inkaust, ale mam_nadzieję być u was i ustami do ust mówić, aby radość nasza zupełna była. [13] »Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej wybranej. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.