«  Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11 Apokalipsa Jana 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I dano mi trzcinę podobną lasce, mówiąc: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz, i [tych, którzy] się_kłaniają w nim. [2] »Ale sień, [która jest] zewnątrz ludu, i wyrzuć precz, i nie mierz jej; albowiem dana_jest narodom, a miasto święte deptać_będą miesięcy czterdzieści dwa. [3] »I dam dwom świadkom moim, i prorokować_będą dni tysiąc dwieście sześćdziesiąt, obleczeni_będąc [w] wory. [4] »Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki, przed Panem ziemi stojące. [5] »A jeśliby kto chciał im szkodzić, ogień wyjdzie z ust ich i pożre nieprzyjaciół ich; a jeśliby kto chciał szkodzić im, ten musi sam być_zabity. [6] »Ci mają moc zamykać niebo, aby deszcz nie padał [za] dni proroctwa ich; i moc mają nad wodami, [aby] obrócić je w krew, [aby] uderzyć ziemię wszelką plagą, ilekroć by chcieli. [7] »A gdy dokończą świadectwa swojego, bestia, tedy występująca z przepaści, stoczy z nimi bitwę, a zwycięży ich i pobije ich. [8] »A trupy ich na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchowo Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ukrzyżowany_jest. [9] »I widzieć_będą z pokoleń i ludów, i języków, i narodów trupy ich [przez] dni trzy i pół; ale trupów ich nie dopuszczą włożyć w groby; [10] »A mieszkający na ziemi radować_się_będą nad nimi i weselić; i dary poślą jedni_drugim, iż ci prorocy dwaj dręczyli mieszkających na ziemi. [11] »A po trzech dniach i połowie duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na [tych, którzy] widzieli ich. [12] »A usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli [na] nich nieprzyjaciele ich. [13] »A w ową godzinę stało_się trzęsienie_ziemi wielkie. I dziesiąta_część miasta upadła, i pobito w trzęsieniu_ziemi imion ludzi siedem tysięcy, a pozostali w bojaźni są i dali chwałę Bogu niebieskiemu. [14] »Biada wtóra przeszła, oto przyjdzie biada trzecia rychło. [15] »I siódmy anioł zatrąbił i stały_się głosy wielkie na niebie mówiące: Stały_się królestwa świata [królestwami] Pana naszego i Chrystusa jego i królować_będzie na wieki wieków. Amen [16] »A dwadzieścia czterej starcy przed Bogiem, którzy siedzą na stolicach swoich, i upadli na oblicza swe i pokłonili_się Bogu, mówiąc; [17] »Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, [który] jesteś i [który] byłeś, i że wziąłeś moc swoją wielką i ująłeś_królestwo; [18] »I narody rozgniewały_się, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, [aby] byli_sądzeni i [abyś] oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym_się imienia twego, małym i wielkim, i [abyś] zniszczył [tych, co] niszczą ziemię. [19] »I otworzony_jest kościół Boży na niebie w_górze i widziana_jest skrzynia przymierza Bożego w kościele jego; i stały_się błyskawice i głosy, i gromy, i trzęsienie_ziemi i grad wielki. 
«  Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11 Apokalipsa Jana 12  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.