«  Apokalipsa Jana 12 Apokalipsa Jana 13 Apokalipsa Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:18) I stanął na piasku morskim. (13:1) I widziałem z morza bestię występującą, mającą rogów dziesięć i głów siedem; a na rogach jej [było] diademów dziesięć, a na głowach jej imię bluźnierstwa. [2] »A bestia, którą widziałem, była podobna lampartowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwia; i dał jej smok moc swoją i stolicę swoją, i moc wielką. [3] »A jedna z głów jej, jakoby zabita na śmierć; ale rana śmiertelna jej uzdrowiona_jest. I dziwowała_się cała ziemia za bestią. [4] »I kłaniali_się smokowi, że dał moc bestii; i kłaniali_się bestii, mówiąc: Któż podobny bestii? I któż może walczyć z nią? [5] »I dane_są jej usta, mówiące wielkie [rzeczy] i bluźnierstwa; i dane_jest jej czynić, co chce [przez] miesiące czterdzieści dwa. [6] »I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, [aby] bluźniła jego i przybytek jego, [tych, którzy] na niebie mieszkają. [7] »I dano jej prowadzić walkę ze świętymi i zwyciężać ich. I dana jej moc nad wszelkim pokoleniem i ludem, i językiem, i narodem. [8] »I będą_się_kłaniać jej wszyscy mieszkający na ziemi, których są_napisane imiona ich w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata. [9] »Jeśli kto ma ucho, niechaj_słucha! [10] »Jeśli kto w pojmanie pójdzie; jeśli kto mieczem zabije, musi on mieczem być_zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych. [11] »I widziałem inną bestię występującą z ziemi, a miała rogi dwa podobne Barankowym, a mówiła jako smok, [12] »A mocy pierwszej bestii całej dokazuje przed nią i czyni, [że] ziemia i na niej mieszkający kłaniają_się bestii pierwszej, której była_uzdrowiona rana śmiertelna jej; [13] »A czyni cuda wielkie, że i ogień sprawia, [aby] zstąpił z nieba na ziemię przed ludźmi; [14] »I zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które dano jej czynić przed bestią, mówiąc mieszkającym na ziemi, [aby] i uczynili obraz bestii, która miała ranę [od] miecza, ale ożyła. [15] »I dano jej, [aby] dała ducha obrazowi bestii, żeby i mówił obraz bestii, i sprawił, [że] którzy nie kłaniali_się obrazowi bestii, byli_pobici. [16] »A czyni, aby wszystkim, małym i wielkim, i ubogim, i bogatym, i wolnym, i niewolnikom, dano im piętno na rękę ich prawą albo na czoło ich, [17] »Żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko [ten, który] ma piętno bestii albo imię jej, albo liczbę imienia jej. [18] »Tu mądrość jest. Mający ucho, niech_zrachuje liczbę bestii; liczba bowiem człowieka jest: Sześćset sześćdziesiąt sześć. 
«  Apokalipsa Jana 12 Apokalipsa Jana 13 Apokalipsa Jana 14  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.