«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem inny cud na niebie wielki i dziwny, aniołów siedem mających plag siedem ostatecznych, iż przez nie skończona_jest zapalczywość Boża. [2] »I widziałem jakoby morze szklane zmieszane [z] ogniem; a [tych, co] zwyciężyli nad bestią i obrazem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Pana, Boga. [3] »A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne [są] sprawy twoje, Panie, Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe [są] drogi twoje, [o] królu wieków! [4] »Któżby ciebie nie bał_się, Panie! i [nie] wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać_się_będą przed tobą, że sprawiedliwe [sądy] przed tobą się_okazały. [5] »A po tym widziałem, a otworzony_był kościół przybytku świadectwa na niebie. [6] »I wyszło siedem aniołów, mających siedem plag, z kościoła, obleczonych czystym płótnem świetnym i przepasanych na piersiach pasami złotymi. [7] »A z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom czasze złote, pełne zapalczywości Boga żyjącego na wieki wieków. Amen [8] »I napełniony_jest kościół dymem od chwały Bożej i od mocy jego, a nikt [nie] mógł do kościoła wejść, aż się_skończyło siedem plag siedmiu aniołów. 
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.