«  Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przyszedł jeden [z] siedmiu aniołów, [którzy] mieli siedem czasz, i rzekł do mnie, mówiąc: Chodź, okażę ci osądzenie wszetecznicy wielkiej, [która] siedzi nad wodami wielkimi, [2] »Z którą płodzili wszeteczeństwo królowie ziemi i upili_się mieszkańcy ziemi winem wszeteczeństwa jej. [3] »I odniósł mię na pustynię w duchu. I widziałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierstwa, [która] miała głów siedem i rogów dziesięć. [4] »A niewiasta była obleczona [w] purpurę i szkarłat, i uzłocona złotem i kamieniem drogim, i perłami, mając kielich złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego i ziemi. [5] »A na czole jej imię było_napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. [6] »I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusowych; a dziwowałem_się zdziwieniem wielkim widząc ją. [7] »I rzekł mi anioł: Czemuż się_dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę niewiasty i bestii, [która] nosi ją, [która] ma siedem głów i dziesięć rogów. [8] »Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a na zginienie iść; i zadziwią_się mieszkający na ziemi, których nie są_napisane imiona w księdze żywota od założenia świata, widząc bestię, że była, a nie jest, a znowu jest. [9] »Tuć rozum mający mądrość: Siedem głów siedem gór są, gdzie niewiasta siedzi na nich. [10] »A siedem królów jest, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze_nie przyszedł, a gdy przyjdzie, mało mu trzeba trwać. [11] »A bestia, która była, a nie jest, ten ósmy jest, a z siedmiu jest i na zginienie idzie. [12] »A dziesięć rogów, któreś widział, dziesięć królów jest, którzy królestwo tak wzięli; ale będą_mieli jako królowie [na] jedną godzinę wezmą z bestią. [13] »Ci jedno zdanie mają i moc, i zwierzchność swoją bestii podadzą. [14] »Ci z Barankiem walczyć_będą i Baranek zwycięży ich, bo Panem panów jest i królem królów, i [którzy są] z nim powołani i wybrani, i wierni. [15] »I rzekł mi: To, coś widział, gdzie wszetecznica siedzi i ludzie, i zastępy są, i narody, i języki. [16] »A dziesięć rogów, które widziałeś i bestia, ci nienawidzić_będą wszetecznicę i spustoszoną uczynią ją, i nagą, i ciało jej będą_jeść, a samą spalą ogniem. [17] »Albowiem Bóg podał do serc ich, [aby] czynili zdanie jego, a czynili jednym zdaniem, i dali królestwo swoje bestii, ażby się_wypełniły słowa Boże. [18] »A niewiasta, którą widziałeś, jest miasto wielkie, [które] ma królestwo nad królami ziemi. 
«  Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.