«  Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tym widziałem innego anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką, a ziemia oświeciła_się od chwały jego. [2] »I zawołał mocnym głosem, mówiąc: Upadł Babilon wielki i stał_się przybytkiem demonów i więzieniem wszelkiego ducha nieczystego, i więzieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. [3] »Iż z wina zapalczywości wszeteczeństwa jego piły wszystkie narody, a królowie ziemi z nim wszeteczeństwo_płodzili i kupcy ziemscy z mocy rozkoszy jego wzbogacili_się. [4] »I słyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie, ludu mój, z niego! abyście nie byli_uczestnikami grzechów jego, a z plag jego żebyście nie wzięli. [5] »Albowiem dosięgły jego grzechy aż_do nieba i wspomniał Bóg nieprawości jego. [6] »Oddajcie mu, jako i on oddawał, podwójcie dwójnasób według uczynków jego; w kielichu jego, który nalewał, nalejcie mu w_dwójnasób. [7] »Jako_wiele chlubił się i rozkoszował, tak_wiele dajcie mu mąk i smutku; bo w sercu swoim mówi, że: Siedzę [jako] królowa, a wdową nie jestem, i smutku nie ujrzę. [8] »Dla tego w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek, i głód, i ogniem będzie_spalony; bo mocny [jest] Bóg, Pan, [który] osądzi go. [9] »I będą_płakać, i narzekać_będą nad nim królowie ziemi, [którzy] z nim wszeteczeństwo_płodzili, gdy ujrzą dym upadku jego. [10] »Z daleka stojąc dla bojaźni męki jego, mówiąc: Biada, biada, miasto wielkie Babilon, miasto mocne, iż [w] jedną godzinę przyszedł sąd twój! [11] »I kupcy ziemi twojej płakać_będą i smucić_się nad nim, że towaru ich żaden [nie] będzie_kupować więcej, [12] »Towaru złota i srebra, i kamienia drogiego, i pereł, i lnu_cienkiego, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i wszelkiego drzewa tyinowego, i wszelkiego naczynia słoniowego, i wszelkiego naczynia z drzewa najkosztowniejszego, i miedzi, i żelaza, [13] »I cynamonu, i amomum i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki_czystej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i ciał, i dusz ludzkich. [14] »I owoce twojej pożądliwości duszy odeszły od ciebie, i wszystkie [rzeczy] tłuste i świetne zginęły od ciebie, a już_więcej tych [rzeczy] nie znajdziesz. [15] »Kupcy tych [rzeczy], wzbogaciwszy_się od tego, z daleka stać_będą dla bojaźni męki jego, płacząc i smucąc_się, [16] »Mówiąc: Biada, biada, miasto, mieszkające [w] bisiorze i purpurze, i szkarłacie, i uzłocone złotem, i kamieniem drogim, i perłami; gdyż jednej godziny spustoszało tak_wielkie bogactwo. [17] »I wszelki sternik, i wszelki, [który] na miejscu płynie, i żeglarze, i którzykolwiek [na] morzu pracują, z daleka stanęli. [18] »I zawołali, widząc dym zapalenia jego, mówiąc: Któż podobny miastu wielkiemu? [19] »A sypali proch na głowy swoje i wołali, płacząc i smucąc_się, mówiąc: Biada, miasto wielkie, w którym wzbogacili_się wszyscy, [którzy] mieli okręty na morzu z dostatków jego, iż jednej godziny spustoszało! [20] »Rozraduj_się nad nim niebo i święci, i apostołowie, i prorocy; bo osądził Bóg osądzenie wasze nad nim. [21] »I podniósł jeden anioł kamień mocny jakoby kamień wielki, i wrzucił w morze, mówiąc, że: Takim pędem wrzucony_będzie Babilon, wielkie miasto, i nie będzie_znaleziony już_więcej w nim. [22] »Głos cytrzystów i śpiewaków, i fletnistów, i trębaczy nie będzie_słyszany w tobie więcej, i żaden rzemieślnik nie znajdzie_się w tobie więcej, [23] »I światłość świecy nie będzie_się_świeciła w tobie więcej, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie_słyszany w tobie więcej; iż kupcy twoi byli książętami ziemi, iż czarami twoimi były_zwiedzione wszystkie narody. [24] »I w nim krew proroków i świętych znalazła_się, i wszystkich, [którzy] są_pobici na ziemi. 
«  Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.