«  Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tym słyszałem jakoby głos wielki ludu wielkiego na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie i moc Bogu naszemu. [2] »Bo prawdziwe i sprawiedliwe [są] sądy jego, iż osądził wszetecznicę wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił_się krwi sług jej z ręki jej. [3] »I po_wtóre rzekli: Halleluja! A dym jej wstępuje na wieki wieków. [4] »I upadli starcy dwadzieścia czterej i czworo, a pokłonili_się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, Halleluja! [5] »I głosy wyszły z stolicy, mówiące: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego, [którzy] się_boicie go, mali i wielcy. [6] »I słyszałem jako głos ludu wielkiego i jako głos wód wielu, i jako głos gromów mocnych, mówiących: Halleluja! iż ujął_królestwo Bóg, Pan nasz wszechmogący. [7] »Weselmy_się i radujmy_się, a dajmy chwałę jego; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się. [8] »I dano jej, aby się_oblekła [w] bisior świetny czysty; albowiem bisior usprawiedliwienia świętych są. [9] »I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, [którzy] na wieczerzę Barankową są_wezwani. Te słowa moje prawdziwe są Boże. [10] »I upadłem do nóg jego, [abym] pokłonił_się mu; i rzekł mi: Patrz, [abyś tego] nie [czynił]; współsługą twoim jestem i braci, [którzy] mają świadectwo Jezusowe. Bogu się_kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa. [11] »I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a [tego, który] siedział na nim, Wiernym zwano i Prawdziwym, a w sprawiedliwości sądzi i walczy. [12] »A oczy jego [były] płomień ognia, a na głowie jego diademów wiele; mający imię, [którego nikt nie] zna, jeśli nie on_sam; [13] »A obleczny_był szatą pokropioną krwią, a nazwane_było imię jego Słowo Boże. [14] »A wojska na niebie, szły_za nim na koniach białych, obleczone bisiorem, białym i czystym. [15] »A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; a on paść_będzie je laską żelazną, i on depcze prasę wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego. [16] »A ma na szacie i biodrach swoich imię napisane: Król królów i Pan panów. [17] »I widziałem innego anioła stojącego w słońcu i wołającego głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym po pośrodku_nieba: Chodźcie, zgromadźcie_się na wieczerzę wielką Boga, [18] »Abyście jedli ciała królów i ciała hetmanów, i ciała mocarzy, i ciała koni, i siedzących na nich, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, i małych, i wielkich. [19] »I widziałem bestię i królów ziemskich, wedle wojsk ich zgromadzonych, [aby] stoczyli bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego. [20] »I pojmana_jest bestia, a z nią fałszywy_prorok, [który] czynił cuda przed nią, którymi zwodził [tych, którzy] przyjęli piętno bestii i [którzy] się_kłaniali obrazowi jej, żywo wrzuceni_są obaj do jeziora ognistego, gorejącego siarką. [21] »A pozostali pobici_są mieczem [tego, który] siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone_są ciałami ich. 
«  Apokalipsa Jana 18 Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.