«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza nie było już_więcej. [2] »I miasto święte, Jeruzalem nowe, widziałem zstępujące z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę ozdobioną mężowi swemu. [3] »I głos wielki ze stolicy mówiący: Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie_mieszkał z nimi; a oni ludem jego będą, sam Bóg będzie z nimi. [4] »I otrze wszelką łzę z oczu ich; a śmierci nie będzie więcej, ani krzyku, ani smutku, nie będzie; albowiem pierwsze [rzeczy] przeminęły. [5] »I rzekł [ten, który] siedział na stolicy: Oto nowe czynię wszystko. I rzekł mi: Napisz: bo te słowa wierne i prawdziwe są. [6] »I rzecze mi: Stało_się. Jam Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam ze źródła wody żywota darmo. [7] »[Kto] zwycięży, odziedziczy to i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. [8] »Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich [dana będzie] w jeziorze gorejącym ogniem i siarką: Ta jest śmierć wtóra. [9] »I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, [którzy] mieli siedem czasz napełnionych siedmioma plagami ostatecznymi, i mówił ze mną, [i] rzekł: Chodź, okażę ci oblubienicę, małżonkę Barankową. [10] »I odniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką, i okazał mi miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, [11] »Mające chwałę od Boga, światłość którego podobna [była] kamieniowi najkosztowniejszemu jako kamieniowi jaspisowi, na_kształt_kryształu_przezroczystemu; [12] »mające mur wielki i wysoki, mający bram dwanaście, a na bramach aniołów dwanaście i imiona ich napisane, które są dwanaście pokoleń synów Izraelskich. [13] »Od wschodu bramy trzy i od północy bramy trzy, i od północy bramy trzy, i od południa bramy trzy. [14] »A mur miasta gruntów dwanaście, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Barankowych. [15] »A [ten, co] mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, aby zmierzył miasto i bramy jego, i mur jego. [16] »A miasto jej czworograniaste jest_położone, a długość jako szerokość. I pomierzył miasto trzciną na stajan dwanaście tysięcy; długość i szerokość i wysokość jego równe są. [17] »I zmierzył krawędź jego [na] sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest aniołowa. [18] »A był w budowaniu muru jego jaspis; a miasto [było] złoto czyste, podobne szkłu czystemu. [19] »A grunty muru miasta wszelkim kamieniem drogim ozdobione_były. Grunt pierwszy jaspis, a wtóry szafir, a trzeci chalcedon, czwarty szmaragd. [20] »Piąty sardoniks, szósty sardyjusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. [21] »A dwanaście bram perły: po jednej każda brama będąc była z jednej perły, a rynek miasta złoto czyste jako szkło przezroczyste. [22] »A kościoła nie widziałem w nim; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, kościołem jego jest i Baranek. [23] »A miasto nie ma potrzeby słońca ani księżyca, aby świeciły mu; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego Baranek. [24] »A będą_chodziły narody w światłości jego, a królowie ziemscy przyniosą chwałę swoją do niego. [25] »A bramy jego nie będą_zamknięte [we] dnie; nocy bowiem nie będzie tam. [26] »I wniosą chwałę i cześć narodów do niego. [27] »I nie wejdzie do niego nic nieczystego i czyniącego jakoby obrzydliwość i kłamstwo, tylko [ci, którzy] są_napisani w księdze żywota niebieskiej. 
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.