«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ukazał mi rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą ze stolicy Bożej i Barankowej. [2] »W pośród rynku jego i rzeki stąd i przynoszące owoców dwanaście, na miesiąc każdy oddające owoc swój, a liście drzewa ku uzdrowieniu narodów. [3] »I żadnego przekleństwa nie będzie, ale stolica Boża i Barankowa w nim będzie, a słudzy jego służyć_będą mu; [4] »I patrzyć_będą [na] oblicze jego, a imię jego i na czołach ich [będzie]. [5] »I nocy nie będzie już i nie mają potrzeby światłości świecy i światłości słonecznej; bo Pan, Bóg oświeca je i królować_będą na wieki wieków. [6] »I rzekł mi: Te słowa wierne [są] i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, posłał mi anioła swego, [aby] okazał sługom swoim, co ma się_stać w rychle. [7] »A oto przychodzę rychło: Błogosławiony, [który] zachowuje słowa proroctwa księgi tej. [8] »A_ja Jan widziałem i słyszałem te [rzeczy]. A gdym słyszał i widział, upadłem, [abym] się_pokłonił przed nogami anioła, [który] pokazywał mi to. [9] »Ale rzekł mi: Patrz, [abyś tego] nie [czynił]; współsługą twoim jestem i braci twoich proroków, i [tych, co] chowają słowa księgi tej; Bogu się_kłaniaj. [10] »I rzekł mi: Nie pieczętuj słów tych proroctwa księgi tej; czas bowiem blisko jest. [11] »[Kto] szkodzi, niech_szkodzi jeszcze; a plugawy, niech_będzie_plugawszy jeszcze; a sprawiedliwy, sprawiedliwość niech_czyni jeszcze; a święty, niech_będzie_poświęcony jeszcze. [12] »Oto przychodzę rychło, a zapłata moja ze mną, [abym] oddał każdemu jako uczynki są jego. [13] »Jam Alfa i Omega, pierwszy i ostateczny, początek i koniec. [14] »Błogosławieni, [którzy] obmywają szaty swoje, aby było prawo ich jako zaś prawo do drzewa żywota, i bramami [aby] weszli do miasta. [15] »Na_dworze [będą] psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, [który] czyni i miłuje kłamstwo. [16] »Ja, Jezus, posłałem anioła mojego, [aby] świadczył wam [o] tych [rzeczach] we zborach. Ja jestem korzeń i rodzaj Dawidowy, gwiazda jasna poranna. [17] »A duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A [kto] słyszy, niech_rzecze: Przyjdź! A [kto] pragnie, niech_przyjdzie; [kto] chce, niech_bierze wodę żywota darmo. [18] »Zaiste oświadczam_się ja każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeśliby kto przyda do tego Bóg plag opisanych w księdze tej; [19] »A jeśliby kto ujął ze słów tych księgi proroctwa tego, ujmie Bóg część jego z drzewa żywota i z miasta świętego, [tego, co] napisane w księdze tej. [20] »Mówi [ten, który] świadectwo_daje [o] tych [rzeczach]: Być zaiste, przyjdę rychło. Przyjdź, Panie Jezusie! [21] »Łaska Pana Jezusa ze świętymi. Amen. 
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.