«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A aniołowi zboru w Sardziech napisz: To mówi [ten, który] ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że imię masz, że żyjesz; a umarły jesteś. [2] »Bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy mają umrzeć; albowiem nie znalazłem twoich uczynków zupełnych przed Bogiem mym. [3] »Pamiętaj, jako wziąłeś i słyszałeś, a chowaj i pokutuj. Jeśli tedy nie będziesz_pokutować, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię. [4] »Ale masz niektóre imiona w Sardziech, które nie pokalały szat swoich; i chodzić_będą ze mną w białych, iż godni są. [5] »[Kto] zwycięży, ten będzie_obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed [obliczem] Ojca mojego i przed aniołami jego. [6] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom. [7] »A aniołowi zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, [który] ma klucz Dawidowy, i otwiera, a nikt [nie] zawiera i zawiera, a nikt [nie] otwiera. [8] »Znam uczynki twoje; otom wystawił przed tobą drzwi otworzone, których żaden [nie] może zamknąć; bo małą masz moc, a zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś_się imienia mego. [9] »Oto dam [niektórych] z bóżnicy szatańskiej, [którzy] powiadają się Żydami być, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię im, że przyjdą i będą_się_kłaniali przed nogami twymi, i poznają, że ja umiłowałem cię. [10] »Że zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja_też cię od godziny pokuszenia, [która] ma przyjść na wszystek okrąg_świata, [aby] doświadczyła mieszkających na ziemi; [11] »Idę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt [nie] wziął korony twojej. [12] »[Kto] zwycięży, uczynię go filarem kościoła Boga mojego, a z [niego] nie wyjdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, [które] zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. [13] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom. [14] »A aniołowi w Laodycei zboru napisz: To mówi Amen, i świadek wierny, i prawdziwy, i początek kościoła Bożego; [15] »Znam twoje uczynki, żeś ani zimny ani gorący, bodajżeś zimny był albo gorący! [16] »Ponieważ tak letni jesteś, a ani gorący, ani zimny jesteś, powstrzymam usta twoje. [17] »Albowiem mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem_się, a niczego potrzeby [nie] mam; a nie wiesz, że biedny jesteś i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi. [18] »Radzę ci, [abyś] kupił u mnie złota wypalonego w ogniu, abyś był_bogaty, i szaty białe, abyś był_obleczony, a [żeby] nie okazywała_się sromota nagości twojej; a maścią_wzrok_naprawiającą namaż oczy twoje, abyś widział. [19] »Ja tych, [których] miłuję, strofuję i karzę. Bądź_gorliwym tedy, a pokutuj. [20] »Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, i wejdę do niego, i będę_wieczerzał z nim, a on ze mną. [21] »[Kto] zwycięży, dam mu usiąść z sobą na stolicy mojej, jako i_ja zwyciężyłem i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego. [22] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom. 
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.