«  Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6 Apokalipsa Jana 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem, gdy otworzył Baranek jedną z siedmiu, i słyszałem jedno z czterech zwierząt mówiące jako głos gromu: Chodź, a patrz! [2] »I widziałem, a oto koń biały, a [ten, który] siedział na nim miał łuk i dano mu koronę, i wyszedł zwyciężając i zwyciężał. [3] »A gdy otworzył pieczęć wtórą, słyszałem wtóre zwierzę mówiące: Chodź, a patrz! [4] »I widziałem, a oto wyszedł inny koń rydzy; a [temu, który] siedział na nim, dano mu, [aby] odjął pokój z ziemi, a iżby jedni_drugich zabijali, i dano mu miecz wielki. [5] »A gdy otworzył pieczęć trzecią, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Chodź, a patrz! I widziałem, a oto koń wrony, a [ten, co] siedział na nim, miał szalę w ręce swojej. [6] »I słyszałem jakoby głos z pośrodku czworga zwierząt mówiący: Miarka pszenicy [za] grosz, a trzy miarki jęczmienia [za] grosz; a oliwie i winu nie szkodź. [7] »A gdy otworzył pieczęć czwartą, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: Chodź, a patrz! [8] »I widziałem, a oto koń płowy, a [tego, który] siedział na nim, imię jego śmierć, a piekło szło_za nim; i dana_jest im moc nad czwartą_częścią ziemi, [aby] zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez bestie ziemskie. [9] »A gdy otworzył pieczęć piątą widziałem pod ołtarzem dusze ludzi pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, i dla świadectwa, które mieli; [10] »I wołali głosem wielkim, mówiąc: Do kiedy, Panie święty i prawdziwy! nie sądzisz i [nie] mścisz_się krwi naszej nad [tymi, którzy] mieszkają na ziemi? [11] »I dana_jest [z] nich każdemu szata biała, i powiedziano im, aby odpoczywali na czas mały, ażby się_dopełnili i współsłudzy ich i bracia ich, [którzy] mają być_pobici z nich jako i oni. [12] »I widziałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, a trzęsienie_ziemi wielkie stało_się i słońce czarne stało_się jako wór włosiany, i księżyc cały stał_się jako krew; [13] »A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, jako drzewo_figowe zrzuca figi_niedojrzałe swoje, [gdy] od wiatru wielkiego bywa_zachwiane. [14] »A niebo ustąpiło jako księga zwijająca_się, a wszelka góra i pagórek z miejsca się_poruszyły; [15] »A królowie ziemi i książęta, i hetmani, i bogacze, i mocarze, i każdy niewolnik pokryli się w jaskinie i w skały gór, [16] »I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem [tego, który] siedzi na stolicy i przed gniewem Baranka; [17] »Albowiem przyszedł dzień wielki gniewu jego i któż może się_ostać? 
«  Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6 Apokalipsa Jana 7  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.