«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy otworzył pieczęć siódmą, stało_się milczenie na niebie jakoby pół_godziny. [2] »I widziałem siedem aniołów, którzy przed Bogiem stoją, a dano im siedem trąb. [3] »A inny anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą; i dano mu kadzenia wiele, aby ofiarował [z] modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym, [który jest] przed stolicą. [4] »I wstąpił dym kadzenia [z] modlitwami świętych z ręki anioła przed Boga. [5] »I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem [z] ołtarza, i zrzucił na ziemię, i stały_się gromy i głosy, i błyskawice, i trzęsienie_ziemi. [6] »A siedem aniołów, mających siedem trąb, nagotowało się, aby trąbili. [7] »I pierwszy zatrąbił i stał_się grad i ogień zmieszany ze krwią; i zrzucono na ziemię, a trzecia_część ziemi spalona_jest, i trzecia_część drzew spalona_jest i wszelka trawa zielona spalona_jest. [8] »I wtóry zatrąbił, a jakoby góra wielka ogniem gorejąca wrzucona_jest w morze i obrócona_jest trzecia_część morza [w] krew. [9] »I pozdychała trzecia część stworzeń w morzu, [które] miały duszę i trzecia_część okrętów zniszczała. [10] »I trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jako pochodnia, i upadła na trzecią_część rzek i na źródła wód. [11] »A imię gwiazdy zwą piołunem; i obróciła_się trzecia_część wód w piołun, a wiele ludzi pomarło od wód, bo się_stały_gorzkie. [12] »I czwarty anioł zatrąbił, a uderzona_jest trzecia_część słońca i trzecia_część księżyca, i trzecia_część gwiazd, [tak] iż się_zaćmiła trzecia_część ich, i dzień nie świecił trzeciej_części swojej, i noc także. [13] »I widziałem, i słyszałem orła lecącego pośrodkiem_nieba, mówiącego głosem wielkim: Biada, biada, biada mieszkającym na ziemi dla innych głosów trąby trzech aniołów, [którzy] mają zatrąbić! 
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.