«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I piąty anioł zatrąbił i widziałem, gwiazda z nieba spadła na ziemię, a dano jej klucz studni przepaści. [2] »I wystąpił dym ze studni, jakoby dym pieca wielkiego, i zaćmiło_się słońce i powietrze. [3] »Z dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jako mają moc skorpiony ziemskie; [4] »A powiedziano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnemu drzewu, ale_tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. [5] »A dano im, żeby nie zabijały ich, ale aby dręczeni_byli [przez] miesięcy pięć, a udręczenie ich, jako udręczenie [od] skorpiona, gdy ukąsi człowieka. [6] »A we dni one szukać_będą ludzie śmierci, ale nie znajdą jej; i będą_chcieli umrzeć, ale ucieknie śmierć od nich. [7] »A kształt szarańczy podobny koniom zgotowanym do bitwy, a na głowach ich jakoby korony podobne złotu, a twarze ich jako twarze ludzkie; [8] »I miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich jako lwie były; [9] »A miały pancerze jako pancerze żelazne, a głos skrzydeł ich, jako głos wozów, [gdy] koni wiele bieży do bitwy. [10] »A miały ogony podobne skorpionom i żądła, a w ogonach ich moc ich, [by] szkodzić ludziom [przez] miesięcy pięć; [11] »miały sobie króla, anioła przepaści, którego imię jego po_hebrajsku Abaddon, a po grecku ma imię Apolijon. [12] »Biada jedno przeszło, oto idą jeszcze dwa biada po tym. [13] »Szósty anioł zatrąbił, a słyszałem głos [z] ołtarza złotego, [który jest] przed Bogiem, [14] »Mówiący szóstemu aniołowi, [który] miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów związanych u rzeki wielkiej Eufrat. [15] »I rozwiązani_są czterej aniołowie, zgotowani na godzinę i miesiąc, i rok, aby nie pobili trzeciej_części ludzi. [16] »A liczba wojska jezdnego dwa [razy] dziesięć_tysięcy [razy] dziesięć_tysięcy; słyszałem liczbę ich. [17] »A tak widziałem konie w widzeniu, i siedzących ponad nimi, [którzy] mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane; a głowy koni jako głowy lwie, a z gęby ich wychodził ogień i dym, i siarka. [18] »Od plag tych pobita_jest trzecia_część ludzi od ognia i dymu, i siarki, [które] wychodziły z gąb ich. [19] »Albowiem moc koni w gębach ich jest i w ogonach ich; bo ogony ich podobne wężom, mając głowy i nimi szkodząc. [20] »A inni ludzie, którzy nie są_pobici plagami ich tymi, ani pokutowali od uczynków rąk swoich, aby nie kłaniali_się demonom i bałwanom złotym i srebrnym, i miedzianym, i drewnianym, i kamiennym, którzy ani widzieć [nie] mogą, ani słyszeć, ani chodzić; [21] »I nie pokutowali z mężobójstw swoich, ani z czarów swoich, ani z niegodziwości swoich, ani ze złodziejstw swoich. 
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.