Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 1
  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »SZCZĘSNY mąż, który nie chodzi według rady bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników, ani nie siedzi w gronie naśmiewców, [2] »Ale ma swe upodobanie w zakonie Pańskim, a nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy. [3] »Jest on jako drzewo, zasadzone nad strumieniami wód i przynoszące owoc swój czasu swego, a liście jego nie więdną; i wszystko, cokolwiek czyni, poszczęści mu się. [4] »Lecz nie tak bezbożni! są bowiem jako plewy, które wiatr rozwiewa. [5] »Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. [6] »Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. 
  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl