Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 10
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PANIE, czemuż stoisz zdaleka, ukrywasz się w czasach ucisku? [2] »Bezbożny w pysze swej prześladuje nędznego; będą schwytani w podstępach, które sami obmyślili. [3] »Albowiem bezbożny chlubi się z pożądliwości duszy swej, błogosławi chciwca i pogardza Panem. [4] »Bezbożny mniema w pysze swej: "Bóg nie będzie tego badał". Wszystkie jego myśli są: "Niema Boga!" [5] »W każdym czasie udają mu się drogi jego; wysoko są sądy Twoje, dalekie są od niego; szydzi ze wszystkich swoich przeciwników. [6] »Mówi w sercu swojem: "Nigdy nie zachwieję się, od pokolenia do pokolenia nie będę w nieszczęściu". [7] »Usta jego są pełne przekleństwa, obłudy i ucisku; pod językiem jego kryje się utrudzenie i bieda. [8] »Siedzi czyhając w zasadzce; w skrytości zabija niewinnego; oczy jego upatrują bezbronnego. [9] »Czatuje w ukryciu jak lew w gęstwinie swojej; czatuje, aby schwytać nędznego; chwyta nędznego, pociągając go w sieć swoją. [10] »Czai się i schyla, a bezbronny wpada w silne jego pazury. [11] »Mówi w sercu swojem: "Zapomniał to Bóg; skrywa oblicze Swoje, nigdy tego nie dojrzy". [12] »Powstań, Panie! Podnieś, Boże, rękę Swoją; nie zapominaj nędznych! [13] »Dlaczego bezbożny pogardza Bogiem, mówiąc w sercu swojem: "Nie będziesz tego badał?" [14] »Ale Ty widziałeś, bo patrzysz na utrudzenie i zgryzotę, aby odpłacić im ręką Swoją; Tobie powierza siebie bezbronny, sierocie jesteś pomocnikiem. [15] »Złam ramię bezbożnego i złego, ścigaj bezprawie jego, tak, aż nie będzie już znalezione. [16] »Pan jest królem na zawsze i na wieki, wyginęły narody z ziemi Jego. [17] »Pragnienie pokornych słyszysz, Panie; wzmacniasz serce ich i kierujesz ku nim ucho Swe, [18] »Aby przywrócić prawo sierocie i utrapionemu, by się więcej nad nimi nie panoszył człowiek ziemski. 
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl