Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 100
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »OKRZYKUJCIE Pana, cała ziemio! [2] »Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykiem radości. [3] »Poznajcie, że Pan jest Bogiem! On stworzył nas, i jesteśmy Jego, ludem Jego i stadem pastwiska Jego. [4] »Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pochwalnemi pieniami. Dziękujcie Mu, uwielbiajcie imię Jego. [5] »Albowiem dobry jest Pan; dobroć Jego trwa na wieki, a wierność Jego od pokolenia do pokolenia. 
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl