Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 106
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ALLELUJA. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie. [2] »Kto może wypowiedzieć potężne dzieła Pana i ogłosić całą Jego sławę? [3] »Szczęśni, którzy zachowują prawo, a czynią sprawiedliwość każdego czasu. [4] »Wspomnij o mnie, Panie, z łaskawością do ludu Swego; nawiedź mnie wybawieniem Swojem, [5] »Abym oglądał powodzenie wybranych Twoich, radował się z radości narodu Twego, a chlubił się wraz z dziedzictwem Twojem. [6] »Zgrzeszyliśmy wraz z ojcami swymi, przewrotnie postępowaliśmy i nieprawość popełnialiśmy. [7] »Ojcowie nasi w Egipcie nie zważali na cuda Twoje, nie pamiętali o mnóstwie dobrotliwości Twoich, i byli odpornymi przy morzu, przy morzu Czerwonem. [8] »A jednak ich wybawił dla imienia Swego, aby oznajmić moc Swoją. [9] »I zgromił morze Czerwone, i wyschło; a dozwolił im przejść przez głębiny jak przez pustynię. [10] »I wybawił ich z ręki nienawidzącego i ocalił ich z ręki wroga. [11] »A wody pokryły ich gnębicieli, ani jeden z nich nie pozostał. [12] »Wtedy uwierzyli słowom Jego i opiewali chwałę Jego. [13] »Lecz wkrótce zapomnieli dzieła Jego, nie czekali na radę Jego, [14] »Stali się łakomymi na pustyni, i kusili Boga na pustkowiu. [15] »I dał im, czego pragnęli, ale zesłał chorobę przeciwko życiu ich, [16] »I zazdrościli Mojżeszowi w obozie, Aaronowi, świętemu Pańskiemu. [17] »Roztworzyła się ziemia i pochłonęła Datana, a przykryła zgraję Abirona; [18] »I ogień spalił ich zgraję, płomień pożarł bezbożnych. [19] »Uczynili cielca przy Horebie i kłaniali się lanemu obrazowi. [20] »I zamienili wspaniałość swoją na obraz wołu, który żre trawę. [21] »Zapomnieli Boga, Wybawiciela swego, który czynił wielkie rzeczy w Egipcie, [22] »Cuda w ziemi Chama, rzeczy straszne przy morzu Czerwonem. [23] »I postanowił wytracić ich, gdyby nie Mojżesz, wybrany Jego, stanął w rozdwojeniu przed Nim, dla odwrócenia zapalczywości Jego, aby ich nie wygubił. [24] »Pogardzili ziemią wyborną, nie wierzyli słowu Jego. [25] »I szemrali w namiotach swoich, nie byli posłuszni głosowi Pańskiemu. [26] »Wtedy przysiągł pobić ich w pustyni, [27] »A potomstwo ich pobić pomiędzy narodami, i rozproszyć ich po krajach. [28] »I uczepili się Baal-Fegora, a jedli ofiary martwych bogów. [29] »I rozgoryczyli Go postępkami swemi; wtedy plaga wdarła się pośród nich. [30] »Wówczas powstał Finees i wykonał sąd, a wstrzymana była plaga. [31] »I było mu to poczytane za sprawiedliwość od pokolenia do pokolenia aż na wieki. [32] »I rozgniewali Go u wód Meriba, i źle się działo Mojżeszowi z ich powodu. [33] »Albowiem oni drażnili ducha jego tak, że mówił niebacznie wargami swemi. [34] »Nie wytracili ludów, o których im Pan był powiedział, [35] »Lecz zmieszali się z narodami i nauczyli się uczynków ich. [36] »I służyli bożkom ich tak, że stały się im pułapką. [37] »I ofiarowali synów swoich i córki swoje demonom. [38] »I przelewali krew niewinną, krew synów swoich i córek swoich, których ofiarowali bożkom Chanaanu, i tak ziemia krwią była zbezczeszczona. [39] »I splugawili się czynami ich, a cudzołożyli postępkami swemi. [40] »Wtedy rozpalił się gniew Pana przeciwko ludowi Swemu, i zbrzydził Sobie dziedzictwo Swoje. [41] »I oddał ich w ręce narodów, że nienawidzący ich panowali nad nimi. [42] »I uciskali ich wrogowie ich, i byli upokorzeni pod rękę ich. [43] »Częstokroć ich wybawiał; lecz oni sprzeciwiali się Jemu w zamysłach swoich, i padali wskutek nieprawości swoich. [44] »Ale On wejrzał na ich uciśnienie, gdy słyszał wołanie ich; [45] »I wspominał przymierze Swoje, a żałował według wielkiej dobrotliwości Swojej. [46] »I dał im dostąpić zmiłowania przed wszystkimi, którzy zabrali ich byli do niewoli. [47] »Wybaw nas, Panie, Boże nasz, a zgromadź nas z narodów, abyśmy uwielbiali święte imię Twoje, a chlubili się chwałą Twoją! [48] »Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg izraelski od wieczności do wieczności, a cały lud niechaj rzecze: Amen, Alleluja! 
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl