Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DZIĘKUJCIE Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie! [2] »Niech tak mówią ocaleni przez Pana, których wybawił z ręki gnębiciela, [3] »I których zgromadził z krajów, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza. [4] »Błądzili po pustyni, po bezludnej drodze; nie znajdowali miasta dla zamieszkania; [5] »Byli głodni i spragnieni, aż omdlewała w nich dusza ich. [6] »Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich [7] »I prowadził ich drogą prawidłową, aby osiągnęli miasto dla zamieszkania. [8] »Ci niech uwielbiają Pana za dobroć Jego, i za Jego cuda nad dziećmi ludzkiemi, [9] »Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą nasycił dobrami! [10] »Mieszkańcy ciemności i cienia śmierci, spętani nędzą i żelazem: [11] »Za to, że sprzeciwili się słowom Bożym i gardzili radą Najwyższego, [12] »Upokorzył serce ich przez utrudzenie; potykali się i nie mieli wybawcy, [13] »Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich, [14] »Wywiódł ich z ciemności i z cienia śmierci i rozerwał pęta ich: [15] »Ci niech uwielbiają Pana za dobroć Jego, i za Jego cuda nad dziećmi ludzkiemi! [16] »Przeto, że złamał drzwi miedziane, a zasuwy żelazne rozbił! [17] »Głupcy, którzy cierpieli wskutek drogi nieprawości swojej i dla występków swoich, [18] »Że dusza ich brzydziła się wszelkim pokarmem, i blisko byli wrót śmierci, [19] »Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich. [20] »Posłał słowo swe i uzdrowił ich, i pozwolił im ujść grobu. [21] »Ci niech uwielbiają Pana za dobroć Jego, i za Jego cuda nad dziećmi ludzkiemi! [22] »Niech przynoszą ofiary dziękczynne, niech opowiadają o czynach Jego z radosnem wykrzykaniem! [23] »Którzy udali się na morze w statkach i handel prowadzili na wielkich wodach, [24] »Ci widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinie: [25] »On rzekł i kazał powstać wichrowi, który wysoko podniósł fale jego. [26] »Podnosili się ku niebu i opadali w głębokość, że dusza ich ze strachu rozpaczała; [27] »Potaczali się i chwiali jak pijany, i wszystka mądrość ich zmarniała. [28] »Wtedy wołali do Pana w uciśnieniu swem, i wybawił ich z utrapień ich; [29] »Obrócił burzę w ciszę i fale się uspokoiły; [30] »I radowali się, że się uciszyły, i przywiódł ich do portu upragnionego. [31] »Ci niech uwielbiają Pana za dobroć Jego, i za Jego cuda nad dziećmi ludzkiemi, [32] »I niech wywyższają Go w zgromadzeniu ludu, i w posiedzeniu starców niech Go chwalą! [33] »Obrócił rzeki w pustynie a źródła wód w ziemię suchą, [34] »Ziemię urodzajną w step solny dla złości mieszkańców jej. [35] »Natomiast obrócił pustynię w staw i ziemię suchą w źródła wód, [36] »I dozwolił mieszkać tam głodnym, tak, że założyli miasto dla zamieszkania. [37] »Zasiewali pola i zasadzali winnice, które przynosiły bogaty plon w owocach. [38] »I błogosławił im, że się bardzo rozmnażali, a czynił, że bydła ich było niemało. [39] »Potem zaś umniejszali się i byli upokorzeni przez ucisk, nieszczęście i żal. [40] »On wylał wzgardę na książąt, i dał im błądzić po pustkowiu bezdrożnem; [41] »Wyniósł biednego z nędzy i uczynił pokolenia jego jako stada. [42] »Widzą to szczerzy i radują się, a wszelka nieprawość zatyka usta swe. [43] »Któż jest mądry? Ten niech na to zważa i pojmie dowody łaski Pańskiej. 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl