Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 108
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(108:1) PIEŚŃ. Psalm Dawida. (108:2) Pełne otuchy jest serce moje, o Boże; będę śpiewał i wysławiał psalmami; ocuć się, duszo moja! [2] »(108:3) Zbudź się, harfo i lutnio! Chcę obudzić jutrzenkę. [3] »(108:4) Będę Cię uwielbiał, Panie, między ludami; będę śpiewał Tobie wśród narodów. [4] »(108:5) Albowiem aż ponad niebiosa wielka jest dobroć Twoja, aż pod obłoki prawda Twoja. [5] »(108:6) Wznieś się ponad niebiosa, o Boże, a nad całą ziemią niech będzie wspaniałość Twoja. [6] »(108:7) Aby byli uwolnieni umiłowani Twoi, wybaw przez prawicę Swoją i wysłuchaj nas. [7] »(108:8) Bóg mówił w świętości Swojej; przeto się będę weselił; rozdzielę Sychem i wymierzę dolinę Suchot. [8] »(108:9) Galaad jest moim, mój i Manasses, a Efraim jest obroną głowy mojej, Juda berłem mojem. [9] »(108:10) Moab jest miednicą moją do umywania, na Edoma wrzucę obuwie moje; nad ziemią Filistyńską będę triumfował! [10] »(108:11) Któż mię zaprowadzi do miasta warownego? Kto mię przyprowadzi aż do Edomu? [11] »(108:12) Nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wyruszałeś z wojskami naszemi, o Boże? [12] »(108:13) Dajże nam ratunek od gnębiciela! bo próżna jest pomoc ludzka. [13] »(108:14) Z Bogiem dokonamy potężnych czynów, bo On podepce gnębicieli naszych. 
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl