Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 109
«  Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRZEWODNIKOWI chóru. Dawida. Psalm. Boże, chlubo moja, nie milcz! [2] »Albowiem usta bezbożnego i usta obłudne przeciwko mnie otworzyły się; mówili ze mną językiem kłamliwym. [3] »A słowami nienawiści otoczyli mnie, i walczyli przeciwko mnie bez przyczyny. [4] »Za miłość moją napastowali mnie; lecz ja modlę się. [5] »Okazali mi złe za dobre, a nienawiść — za miłość moją. [6] »Ustanów nad nim bezbożnego, i przeciwnik niech stanie po prawicy jego! [7] »Kiedy będzie sądzony, niech będzie uznany za winnego, a modlitwa jego niech będzie poczytana za grzech. [8] »Dni jego niech będzie mało, a urząd jego niech otrzyma inny! [9] »Dzieci jego niech będą sierotami, a żona — wdową. [10] »Dzieci jego niech się tułają i żebrzą, a zdala od gruzów swoich niech szukają pokarmu! [11] »Lichwiarz niech zagarnie wszystko, co posiada, a obcy niech rozgrabią, co sobie zdobył. [12] »Niech nie będzie nikogo, ktoby go szczędził; niech nie będzie nikogo, ktoby się litował nad sierotami jego! [13] »Potomkowie jego niechaj będą wytępieni, imię ich niechaj wygaśnie w drugiem pokoleniu. [14] »Nieprawości ojców jego niechaj będą wspomniane przed Panem; a grzech matki jego niechaj nie będzie wymazany! [15] »Niech będą ustawicznie przed Panem, aby wytępił z ziemi wspomnienie o nich! [16] »Za to, że nie myślał czynić miłosierdzia, lecz prześladował męża nędznego, i ubogiego i tego, który był serca zrozpaczonego, aby go zabić. [17] »Ponieważ umiłował przekleństwo, niech ono przyjdzie na niego; ponieważ nie miał upodobania w błogosławieństwie, niechaj będzie ono dalekie od niego! [18] »Oblekł się w przekleństwo jak w odzienie swoje, to niech się wciśnie ono jak woda do wnętrzności jego i jak olej w kości jego; [19] »Niech mu ono będzie jak szata, którą się osłania, i jak pas, którym się zawsze opasuje! [20] »To niechaj będzie nagrodą przeciwników moich od Pana i tych, którzy zło mówią przeciwko duszy mojej! [21] »Ale Ty, Panie, Panie mój, postąp ze mną według imienia Twego; ponieważ dobra jest dobroć Twoja, wybaw mię! [22] »Bom nędzny i ubogi, a serce moje jest zranione we wnętrzu mojem. [23] »Jak cień, który się wydłuża, tak ja znikam; zostaję przepędzony jak szarańcza. [24] »Kolana moje chwieją się od postu, a ciało moje schudło. [25] »I ja, ja stałem się dla nich pohańbieniem; widząc mnie, potrząsają głową swoją. [26] »Pomóż mi, Panie, Boże mój! Wybaw mnie według dobroci Swojej, [27] »Aby poznali, iż to jest ręka Twoja, żeś Ty, Panie, to uczynił. [28] »Niechaj przeklinają, ale Ty błogosław; jeśli powstają, to zawstydź ich, ale sługa Twój niech się raduje. [29] »Przeciwnicy moi niechaj przyodziani będą wstydem, a niech się osłonią sromotą, jak płaszczem. [30] »Będę Pana wielce uwielbiał ustami swemi, a wpośród wielu chwalić Go będę, [31] »Gdyż On stoi po prawicy ubogiego, aby go wybawić od tych, co duszę jego osądzają. 
«  Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl