Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ALLELUJA! Będę wielbił Pana z całego serca w gronie szczerych i w zgromadzeniu. [2] »Wielkie są dzieła Pana, zgłębione przez wszystkich, którzy w nich mają upodobanie. [3] »Wspaniałe i wzniosłe jest dzieło Jego, i sprawiedliwość Jego trwa na wieki. [4] »Założył pamiątkę cudów Swoich; łaskawy i miłosierny jest Pan. [5] »Dał pokarm tym, którzy się Go boją, pamięta wiecznie o przymierzu Swem. [6] »Oznajmił ludowi Swemu potężne dzieła Swoje, gdy im dał dziedzictwo narodów. [7] »Dzieła rąk Jego są wierność i prawo; niezawodne są wszystkie zarządzenia Jego, [8] »Utwierdzone na zawsze, na wieki, oparte na prawdzie i prawości. [9] »On posłał ludowi Swemu wyzwolenie, na wieki ustanowił przymierze Swoje; święte i straszne jest imię Jego. [10] »Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości, dobre zrozumienie mają wszyscy, którzy je wykonują. Chwała Jego trwa na wieki! 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl