Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 112
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ALLELUJA. Szczęsny mąż, który się boi Pana i który ma wielkie upodobanie w przykazaniach Jego! [2] »Potomstwo jego potężne będzie na ziemi; pokolenie szczerych będzie błogosławione. [3] »Dobytek i bogactwo będą w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. [4] »Szczerym światło wschodzi w ciemności; jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. [5] »Błogo mężowi, który jest łaskawy i pożycza; sprawy swoje przeprowadzi w sądzie; [6] »Bo na wieki nie zachwieje się; w pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy. [7] »Złej wieści nie będzie się bał; serce jego jest utwierdzone, w ufności Panu. [8] »Serce jego jest mocno utwierdzone, nie boi się, aż lubować się będzie nad gnębicielami swoimi. [9] »Hojnie rozdziela i daje ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wieki, róg jego wywyższony będzie w sławie. [10] »Bezbożny to zobaczy i będzie się złościł, będzie zębami swojemi zgrzytał i zginie; żądanie bezbożnego niespełnione pozostanie. 
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl