Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 114
«  Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »GDY wyruszył Izrael z Egiptu, dom Jakóba z narodu języka obcego, [2] »Stał się Juda świątynią Jego, Izrael — panowaniem Jego. [3] »Morze zobaczyło to i uciekło, Jordan odwrócił się wstecz. [4] »Góry skakały jak barany, pagórki jak jagnięta. [5] »Cóż ci się stało, o morze, żeś uciekło? Tobie, Jordanie, żeś się wrócił? [6] »Wam, góry, żeście skakały jak barany? Wam, pagórki, jak jagnięta? [7] »Zadrżyj przed obliczem Pana ty, ziemio, przed obliczem Boga Jakóbowego, [8] »Który zamienił skałę w staw, a skałę krzemienną w źródło wód! 
«  Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl