Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 118
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DZIĘKUJCIE Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie: [2] »Niech mówi więc Izrael: "Tak, dobroć Jego trwa na wieki!" [3] »Niech mówi więc dom Aarona: "Tak, dobroć Jego trwa na wieki!" [4] »Niech mówią więc, którzy boją się Pana: "Tak, dobroć Jego trwa na wieki!" [5] »W uciśnieniu wołałem do Pana; i Pan wysłuchał mię, na rozległą przestrzeń wywiódł mię. [6] »Pan jest za mnie, nie będę się bał: cóż uczynić mi mogą ludzie? [7] »Pan jest za mnie, wśród moich pomocników, i lubować się będę nienawidzącymi mnie. [8] »Lepiej mieć nadzieję w Panu, niż polegać na ludziach. [9] »Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli polegać na książętach. [10] »Wszystkie narody otoczyły mię były, ale w imieniu Pana, zaiste, wytraciłem je. [11] »Otoczyły mię były, tak, otoczyły mię; zaiste w imieniu Pana wytraciłem je. [12] »Otoczyły mię były jak pszczoły; zagasły jak ogień z ciernia; zaiste, w imieniu Pana wytraciłem je. [13] »Popchnięto mię mocno, abym upadł, ale Pan pomógł mi. [14] »Pan jest siłą moją i pieśnią moją, i On stał się dla mnie wybawieniem. [15] »Głos radosnego okrzyku i wybawienia jest w namiotach sprawiedliwych: prawica Pańska czyni potężne dzieła, [16] »Prawica Pańska wywyższa, prawica Pańska czyni potężne dzieła! [17] »Nie umrę, ale będę żył i opowiadał dzieła Pańskie. [18] »Wprawdzie smagał mię Pan, ale mnie śmierci nie wydał. [19] »Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: wejdę przez nie i chwalić będę Pana! [20] »To jest brama Pańska: sprawiedliwi wejdą przez nią. [21] »Uwielbiam Cię, żeś mię wysłuchał i stał się wybawieniem mojem! [22] »Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem narożnym. [23] »Od Pana się to stało, a jest cudem w oczach naszych! [24] »To jest dzień, który uczynił Pan; rozweselmy się i rozradujmy podczas niego! [25] »O, Panie, wybawże! O, Panie, zdarz! [26] »Błogosławiony niech będzie, kto przychodzi w imieniu Pańskiem! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. [27] »Pan jest Bogiem, i nas oświecił; wiążcie postronkami ofiary odświętne aż do rogów ołtarza. [28] »Tyś Bogiem moim, będę Cię uwielbiał! Boże mój, będę Cię wywyższał! [29] »Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie. 
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl