Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 120
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Wołałem do Pana w uciśnieniu mojem i wysłuchał mię. [2] »Panie, wybaw duszę moją z warg kłamliwych, od języka obłudnego! [3] »Cóż Ci da, albo co za pożytek Tobie przyniesie język obłudny? [4] »Który jest jako strzały mocarzy z rozżarzonemi węglami janowca ciernistego. [5] »Biada mi, że przebywam w Mesech, że mieszkam przy namiotach Kedarskich! [6] »Dostatecznie długo dusza moja mieszka u tych, którzy nienawidzą pokój! [7] »Ja pragnę pokoju; ale gdy mówię, oni są za wojną. 
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl