Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Oczy swoje wznoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. [2] »Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię! [3] »Nie dopuści, aby się zachwiała noga twoja, a stróż Twój nie drzemie. [4] »Oto, nie drzemie i nie śpi stróż Izraela! [5] »Pan jest stróżem twoim, Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej, [6] »Aby cię dniem słońce nie raziło, ani księżyc w nocy. [7] »Pan cię strzec będzie od wszystkiego zła, On strzec będzie duszy twojej. [8] »Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego odtąd aż na wieki! 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl