Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 122
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Dawida. Cieszyłem się, gdy do mnie powiedzieli: "Pójdźmy do domu Pańskiego!" [2] »Oto, nogi nasze stoją w bramach twoich, Jerozolimo! [3] »Jerozolimo, tyś zbudowana jako miasto mocno w sobie spojone; [4] »Dokąd wchodzą plemiona, plemiona Pańskie, świadectwo dla Izraela, by uwielbiać imię Pańskie. [5] »Albowiem tam są postawione trony dla sądu, trony domu Dawida. [6] »Proście o pokój dla Jerozolimy! Niech dobrze się wiedzie tym, którzy ciebie miłują. [7] »Pokój niech będzie w obwarowaniach twoich, a szczęście w pałacach twoich! [8] »Dla braci moich i towarzyszów moich mówię: Pokój niech będzie w tobie! [9] »Dla domu Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego! 
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl