Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 125
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, ale wiecznie pozostaje. [2] »Wokoło Jerozolimy są góry, tak też Pan jest wokoło ludu Swego odtąd aż na wieki. [3] »Albowiem berło bezbożności nie spocznie na dziale sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie wyciągnęli rąk swoich ku nieprawości. [4] »Czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, którzy są szczerego serca! [5] »Ale tym, co zbaczają na kręte drogi swoje, daj Panie, zejść wraz z przestępcami. Pokój nad Izraelem! 
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl