Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 126
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Gdy Pan powrócił uwięzionych z Syjonu, byliśmy jako śniący. [2] »Wtedy były napełnione usta nasze śmiechem, a język nasz radosnemi okrzykami; wtedy mówiono między narodami: Pan wielkie rzeczy dla nich uczynił! [3] »Wielkie rzeczy Pan dla nas uczynił, radowaliśmy się. [4] »Panie, przyprowadź naszych uwięzionych, podobnie jak strumienie w kraju południowym! [5] »Którzy sieją ze łzami, żąć będą z okrzykami radości. [6] »Z płaczem chodzi się, niosąc nasienie do posiewu, ale z radosnemi okrzykami wraca się, niosąc snopy swoje. 
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl