Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 127
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Salomona. Jeśli Pan nie buduje domu, nadaremnie pracują budowniczowie; jeśli Pan nie czuwa nad miastem, nadaremnie pilnuje stróż. [2] »Nadaremne jest dla was, że wcześnie wstajecie, a do późna przesiadujecie i w znoju zdobyty chleb jadacie, wszak daje go On umiłowanemu Swemu we śnie. [3] »Oto, dzieci są dziedzictwem od Pana, płód łona jest nagrodą. [4] »Jak strzały w ręku walecznego, tak są synowie młodości. [5] »Szczęsny mąż, który niemi napełnił kołczan swój! Nie będą zawstydzeni, gdy się w bramie rozprawiać będą z wrogami swymi. 
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl