Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 128
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Szczęsny każdy, który się boi Pana i chodzi drogami Jego! [2] »Będziesz spożywał z pracy rąk twoich; szczęsny jesteś, i dobrze ci się wieść będzie. [3] »Żona twoja podobna będzie płodnemu krzewowi winnemu we wnętrzu domu twego, dziatki twoje, jak latorośle oliwne dokoła stołu twego. [4] »Oto, tak będzie błogosławiony mąż, który się boi Pana. [5] »Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał pomyślność Jerozolimy po wszystkie dni życia twego, [6] »I abyś widział dzieci dzieci swoich! Pokój nad Izraelem! 
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl