Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ALLELUJA. Chwalcie imię Pańskie! Chwalcie wy, słudzy Pańscy, [2] »Którzy stoicie w domu Pańskim, w przedsionkach domu Boga naszego! [3] »Chwalcie Pana, albowiem Pan jest dobry; śpiewajcie psalmy imieniowi Jego, bo ono jest miłe! [4] »Bo Pan wybrał Sobie Jakóba, Izraela na własność Swoją. [5] »Albowiem wiem, że wielki jest Pan, i Pan nasz nad wszystkie bogi. [6] »Pan czyni wszystko, co chce, na niebiosach i na ziemi, na morzach i we wszystkich głębinach. [7] »Który wyprowadza obłoki z krańców ziemi, stwarza błyskawice przy deszczu i wypuszcza wiatr ze spiżarni Swojej. [8] »Który pobił pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydła. [9] »Posłał znaki i cuda wśród ciebie, Egipcie, przeciwko Faraonowi i wszystkim sługom jego. [10] »Pobił wielkie narody i zabił potężnych królów: [11] »Syhona, króla amorejskiego, i Oga, króla basańskiego, i wszystkie królestwa chananejskie. [12] »I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo ludowi Swemu Izraelowi. [13] »Panie, imię Twoje trwa na wieki; Panie, pamięć o Tobie od pokolenia do pokolenia. [14] »Albowiem Pan wywiedzie prawo ludu Swego, a ze sługami Swymi litość mieć będzie. [15] »Bożki narodów są srebro i złoto, wyrób rąk ludzkich. [16] »Mają usta a nie mówią; mają oczy a nie widzą; [17] »Mają uszy a nie słyszą, i niema tchnienia w ustach ich! [18] »Podobni im są, którzy je czynią, każdy, kto im ufa. [19] »Domie izraelski, uwielbiajcie Pana! Domie Aarona, uwielbiajcie Pana! [20] »Domie Lewiego, uwielbiajcie Pana! Którzy się boicie Pana, uwielbiajcie Go! [21] »Uwielbiony niech będzie z Syjonu Pan, który mieszka w Jerozolimie! Alleluja! 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl