Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 136
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »UWIELBIAJCIE Pana, albowiem jest dobrotliwy, albowiem dobroć Jego trwa na wieki. [2] »Uwielbiajcie Boga bogów! albowiem dobroć Jego trwa na wieki. [3] »Uwielbiajcie Pana panów! albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [4] »Tego, który jedynie czyni wielkie cuda, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [5] »Który niebiosa stworzył w mądrości, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [6] »Który rozpostarł ziemię nad wodami, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [7] »Który stworzył światła wielkie, albowiem dobroć Jego trwa na wieki: [8] »Słońce do panowania za dnia, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [9] »Księżyc i gwiazdy do panowania w nocy, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [10] »Który pobił Egipcjan w pierworodnych ich, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [11] »I wyprowadził Izraela z pośród nich, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [12] »Silną ręką i wyciągniętem ramieniem, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [13] »Który rozdzielił morze Czerwone, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [14] »I przeprowadził Izraela środkiem jego, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [15] »I wrzucił Faraona i jego wojsko do morza Czerwonego, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [16] »Który prowadził lud Swój przez pustynię, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [17] »Który poraził królów wielkich, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [18] »I zabił królów potężnych, albowiem dobroć Jego trwa na wieki: [19] »Sehona, króla amorejskiego, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [20] »I Oga, króla basańskiego, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [21] »I dał ziemię ich w dziedzictwo, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [22] »W dziedzictwo słudze Swemu, Izraelowi, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [23] »Który w uniżeniu naszem pamiętał o nas, albowiem dobroć Jego trwa na wieki, [24] »I wybawił nas od gnębicieli naszych, albowiem dobroć Jego trwa na wieki; [25] »Który daje pokarm wszelkiemu ciału, albowiem dobroć Jego trwa na wieki. [26] »Uwielbiajcie Boga niebios! albowiem dobroć Jego trwa na wieki. 
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl