Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 137
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NAD rzekami Babilonu, tam myśmy siadali i płakali, gdy wspominaliśmy Syjon. [2] »Na wierzbach, które tam są, zawieszaliśmy lutnie nasze. [3] »Bo ci, którzy wzięli nas do niewoli, żądali tam od nas pieśni, i ciemiężcy nasi — radości: "Zaśpiewajcie nam jedną z pieśni Syjonu!" [4] »Jakże mielibyśmy śpiewać pieśń Pańską w ziemi obcej? [5] »Jeśli ciebie zapomnę, Jerozolimo, tedy niech uschnie prawica moja. [6] »Niech przylgnie język mój do podniebienia mego, jeślibym ciebie nie pamiętał, jeślibym nie wyniósł Jerozolimy nad najwyższą radość moją! [7] »Pamiętaj, Panie, dzieciom Edomskim dzień Jerozolimy, którzy mówili: "Zburzcie, zburzcie ją do fundamentu!" [8] »Córko babilońska, ty pustoszycielko! Szczęsny ten, który tem samem ci odda, coś ty nam uczyniła! [9] »Szczęsny ten, kto pochwyci dziatki twoje i roztrzaska o skałę! 
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl