Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 138
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DAWIDA. Uwielbiać Cię będę z całego serca, przed bogami opiewać Cię będę! [2] »Modlić się będę wobec świętej świątyni Twojej, i uwielbiać imię Twoje dla dobroci i wierności Twojej; boś nade wszystko wywyższył imię Swoje i obietnicę Swoją. [3] »Dnia, kiedym wzywał, wysłuchałeś mnie, dałeś odwagę i siłę duszy mojej. [4] »Wszyscy królowie ziemi uwielbiać Cię będą, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich: [5] »I opiewać będą drogi Pańskie, albowiem wielka jest wspaniałość Pańska! [6] »Albowiem Pan jest wywyższony i patrzy na uniżonego, i poznaje zdaleka pysznego. [7] »Gdy chodzę wpośród ucisku, zachowasz mię przy życiu; przeciwko gniewowi wrogów moich wyciągniesz rękę Swoją, a prawica Twoja wybawi mnie. [8] »Pan tego za mnie dokona! Panie, dobroć Twoja trwa na wieki. Nie opuść dzieła rąk Swoich! 
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl