Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 141
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PSALM. Dawida. Panie, do Ciebie wołam, pośpiesz ku mnie; usłysz głos mój, gdy Ciebie wzywam! [2] »Niech modlitwa moja uchodzi przed Tobą za kadzidło, wznoszenie rąk moich za ofiarę wieczorną! [3] »Panie, postaw straż przy ustach moich; strzeż drzwi warg moich! [4] »Nie dozwól skłonić się sercu memu do złej sprawy, abym nie wykonywał czynów bezbożnych z przestępcami i abym nie jadał z przysmaków ich! [5] »Niech mię bije sprawiedliwy: to jest dobroć; i niech on mnie karze: to jest olejek dla głowy, którego głowa moja nie wzbroni, ale modlitwy moje są przeciw występkom ich. [6] »Kiedy sędziowie ich będą zrzuceni ze skał, wtedy usłuchają słów moich, że są miłe. [7] »Jak się bróździ i rozszczepia ziemię, tak kości nasze rozrzucone są u krańca otchłani. [8] »Ale na Ciebie, Panie, Panie, są oczy moje skierowane, u Ciebie szukam ucieczki, nie odrzuć duszy mojej! [9] »Zachowaj mnie przed sidłem, które na mnie zastawili, przed pułapkami popełniających przestępstwo! [10] »Spraw, by bezbożnicy wpadli w swe własne sieci, podczas gdy ja je ominę! 
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl