Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 143
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PSALM. Dawida. Panie, usłysz modlitwę moją, przyjmij błaganie moje! Wysłuchaj mnie w wierności Swojej, w sprawiedliwości Swojej! [2] »Nie wchodź w sąd ze sługą Swoim; bo przed Tobą żaden żyjący nie jest sprawiedliwy. [3] »Gdyż wróg prześladuje duszę moją, podeptał do ziemi życie moje, i zmusza mnie mieszkać w ciemności jak dawno umarli. [4] »I omdlewa we mnie duch mój, serce moje drętwieje we mnie. [5] »Wspominam dni przeszłe, rozmyślam o wszystkich czynach Twoich; zastanawiam się nad dziełami rąk Twoich. [6] »Ku Tobie wznoszę ręce moje: dusza moja pragnie Ciebie jak sucha ziemia. Sela. [7] »Panie, wysłuchaj mnie pośpiesznie, duch mój omdlewa. Nie skrywaj oblicza Swego przede mną, abym się nie stał podobny tym, którzy zstępują do grobu. [8] »Daj, abym z poranku usłyszał o dobroci Twojej, albowiem Tobie ufam; oznajmij mi drogę, którą mam chodzić, bo do Ciebie wznoszę duszę swoją! [9] »Wybaw mię, Panie, od wrogów moich! U Ciebie szukam ucieczki! [10] »Ucz mię czynić według upodobania Twego. Albowiem Ty jesteś Bogiem moim; niech duch Twój dobry prowadzi mię drogą prawidłową! [11] »Dla imienia Twego, Panie, zachowaj mnie przy życiu; w sprawiedliwości Swojej wywiedź z uciśnienia duszę moją! [12] »I w dobroci Swojej wytrać wrogów moich, i wszystkich, którzy gnębią duszę moją! Bom ja sługa Twój. 
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl