Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 144
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DAWIDA. Uwielbiony niech będzie Pan, skała moja, który wyćwiczył ręce moje do walki, pięści moje do wojny: [2] »Dobroci moja i Twierdzo moja, mój Zamku warowny i Wybawicielu mój; Tarczo moja i Ten, któremu ufam, który mnie poddaje narody! [3] »Panie, czemże jest człowiek, że masz na niego baczenie, syn człowieczy, że na niego zważasz? [4] »Człowiek podobny jest tchnieniu, dni jego są jak cień, który przemija. [5] »Panie, nakłoń niebiosa Swoje i zstąp, dotknij się gór, aby dymiły! [6] »Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich; wypuść strzały Swoje i przeraź ich! [7] »Wyciągnij rękę Swoją z wysokości; wyrwij mię i wybaw mię z wód wielkich, z ręki synów cudzoziemców, [8] »Których usta fałsz mówią, a których prawica jest prawicą kłamstwa! [9] »Boże, zaśpiewam Tobie pieśń nową, przy dziesięciostrunnej harfie psalmy śpiewać Ci będę, [10] »Tobie, który dajesz królom wybawienie, który Dawida, sługę Swego wyrywasz od miecza zgubnego. [11] »Wyrwij mię i wybaw mię z ręki synów obcych, których usta fałsz mówią, a których prawica jest prawicą kłamstwa! [12] »Oby synowie nasi w młodości swej podobni byli wysoko wyrośniętym roślinom; córki nasze jako wyciosane filary narożne przy wspaniale wybudowanych pałacach; [13] »Oby spichlerze nasze były pełne; wydając wszelakie zapasy; trzody nasze mnożyły się w tysiące i dziesiątki tysięcy na pastwiskach naszych; [14] »I woły nasze oby były tłuste; niech nie będzie szkody i straty ani narzekania na ulicach naszych. [15] »Szczęsny lud, któremu się tak powodzi! Szczęsny lud, którego Bogiem jest Pan! 
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl