Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 146
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! CHWAL, duszo moja, Pana! [2] »Chwalić będę Pana, póki żyję, i śpiewać psalmy Bogu memu, póki jestem! [3] »Nie polegajcie na książętach, na synu ludzkim, u którego niema wybawienia! [4] »Wychodzi duch jego i obraca się znów w ziemię; dnia tego giną wszystkie plany jego! [5] »Szczęsny ten, czyją pomocą jest Bóg Jakuba, czyja nadzieja jest w Panu, Bogu jego! [6] »Który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który wierności dochowuje wiecznie. [7] »Który wywodzi prawo uciśnionym i daje chleb zgłodniałym. Pan uwalnia więźniów. [8] »Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi poniżonych; Pan miłuje sprawiedliwych. [9] »Pan strzeże pielgrzymów, sieroty i wdowy On podtrzymuje; ale bezbożnym dozwala błądzić. [10] »Pan będzie rządził na wieki, Bóg twój, o Syjonie, od pokolenia do pokolenia. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl