Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »CHWALCIE Pana! albowiem dobrze jest opiewać Boga naszego; albowiem jest to miłe, przystoi pochwalna pieśń. [2] »Pan buduje Jerozolimę, a zgromadza rozproszonych Izraela. [3] »On uzdrawia złamanych sercem, a przewiązuje rany ich. [4] »On rachuje liczbę gwiazd i wszystkie po imieniu nazywa. [5] »Wielki jest Pan nasz i bogaty w potęgę; mądrości Jego niema miary. [6] »Pan podpiera nędznych, poniża bezbożnych aż ku ziemi. [7] »Zanućcie Panu pieśń dziękczynną; śpiewajcie Bogu naszemu psalmy przy lutni. [8] »Jemu, który pokrywa niebiosa obłokami, a deszcz przygotowuje dla ziemi i czyni, że rośnie trawa na górach; [9] »Który daje bydłu strawę jego i młodym krukom, które wołają. [10] »Nie rozkoszuje się siłą konia, nie ma upodobania w goleniach męża; [11] »Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy oczekują z ufnością na dobroć Jego. [12] »Wysławiaj, Jerozolimo, Pana; chwal, Syjonie, Boga swego! [13] »Albowiem On wzmocnił zasuwy bram twoich, błogosławił dzieciom twoim w pośród ciebie; [14] »On ustanawia pokój granicom twoim; i nasyca ciebie wybornem z pszenicy. [15] »Posyła rozkazy Swoje na ziemię, słowo Jego biegnie bardzo prędko. [16] »Daje śnieg jak wełnę; rozsypuje szron jak popiół; [17] »Rzuca grad Swój jak okruchy: któż się ostoi przed mrozem Jego? [18] »Posyła słowo Swoje, a topnieją; powionie wiatrem Swoim, a sączą się wody. [19] »Oznajmuje słowo Swoje Jakóbowi, Izraelowi — ustawy i prawa Swoje. [20] »Tak On nie uczynił żadnemu innemu narodowi, a praw Jego nie znają. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl