Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 17
«  Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »MODLITWA Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy mojej, usłysz wołanie moje! przyjmij modlitwę moją, którą wznoszę wargami niefałszywemi. [2] »Od obecności Twojej niech wyjdzie prawo moje; oczy Twe dojrzą szczerość. [3] »Doświadczyłeś serce moje i zbadałeś mię w nocy: wypławiłeś mię i nic nie znalazłeś; od myśli moich nie odstępują usta moje. [4] »W sprawach ludzkich, według słów warg Twoich, wystrzegałem się dróg czyniących przemoc. [5] »Kroki moje trzymały się śladów Twoich, chód mój nie chwiał się. [6] »Wołam do Ciebie, ponieważ Ty, Boże, wysłuchujesz mnie; nakłoń ucho Swoje ku mnie, usłysz mowę moją. [7] »Okaż mi cudownie dobrotliwość Swoją, Zbawco tych, którzy przed przeciwnikami szukają ochrony w prawicy Twojej. [8] »Zachowaj mię, jako źrenicę oka; pod cieniem skrzydeł Swoich ukryj mię. [9] »Przed bezbożnymi, którzy mnie rujnują, przed śmiertelnymi wrogami mymi, którzy mnie zewsząd osaczają. [10] »Nieczule swe serca trzymają zamknięte, ustami swemi mówią dumnie. [11] »Na każdym kroku otaczają nas; oczy swoje skierowali na to, aby nas rzucić na ziemię; [12] »Podobni są do lwa, żądnego łupu, i do lwięcia, siedzącego w ukryciu. [13] »Powstań, Panie; uprzedź go i przemóż; wybaw mieczem Swoim od bezbożników duszę moją, [14] »Od ludzi — ręką Swoją, Panie; od ludzi tego czasu, którzy dział swój mają w tem życiu, a których brzuch napełniasz z Twojej spiżarni; synów mają pod dostatkiem, a nadmiar przekazują dzieciom swoim. [15] »Lecz ja będę oglądał oblicze Twoje w sprawiedliwości; skoro się obudzę, nasycony będę widokiem Twoim. 
«  Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl