Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 18
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(18:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Pieśń Dawida, sługi Pańskiego, który wypowiedział te słowa Panu dnia, kiedy Pan wybawił go z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. I rzekł: (18:2) Miłuję Cię, Panie, siło moja! [2] »(18:3) Pan jest opoką moją i twierdzą moją, wybawicielem moim; Bóg mój jest skałą moją, w Nim szukam schronienia; tarczą moją i rogiem zbawienia mego i warownym zamkiem. [3] »(18:4) Będę wzywał Pana, godnego chwały: i zostanę wybawiony od wrogów moich. [4] »(18:5) Omotały mię były więzy śmierci, i potoki zguby przeraziły mnie. [5] »(18:6) Więzy piekła otoczyły mnie, pułapki śmierci zaskoczyły mnie. [6] »(18:7) Będąc w uciśnieniu, wzywałem Pana i wołałem do Boga mego o pomoc; On słyszał ze Swej świątyni głos mój, i wołanie moje doszło uszu Jego. [7] »(18:8) Wtedy ziemia się chwiała i drżała; a fundamenty gór trzęsły się i chwiały, gdy On zawrzał gniewem. [8] »(18:9) Wzbił się dym z nozdrzy Jego i wystąpił ogień pożerający z Jego ust, aż żar buchał z Niego. [9] »(18:10) Pochylił niebiosa i zstąpił, i ciemność była pod Jego nogami. [10] »(18:11) Wsiadł na cheruba i leciał; unosił się na skrzydłach wiatru. [11] »(18:12) Ciemności uczynił Swojem schronieniem, namiotem około Siebie ciemne wody i gęste obłoki. [12] »(18:13) Od blasku przed Nim rozeszły się Jego obłoki, grad i błyskawice. [13] »(18:14) Zagrzmiał Pan na niebie, i Najwyższy dał słyszeć głos Swój: grad i błyskawice. [14] »(18:15) Wypuścił strzały Swoje i rozproszył je, wieloma błyskawicami przeraził ich. [15] »(18:16) Wtedy ukazały się łożyska wód, a odkryte zostały fundamenty ziemi, od gromienia Twego, Panie, i od groźnego sapania oddechu Twego. [16] »(18:17) Wyciągnął rękę Swoją z wysokości i uchwycił mię; wyrwał mnie z wód wielkich. [17] »(18:18) Wybawił mnie od silnego wroga mego i od nienawidzących mnie, którzy byli możniejszymi ode mnie, [18] »(18:19) Zaskoczyli mnie w dniu mego nieszczęścia, lecz Pan był mi podporą. [19] »(18:20) I wywiódł mnie na przestrzeń; uwolnił mię, bo miał we mnie upodobanie. [20] »(18:21) Odpłacił mi Pan według sprawiedliwości mojej; oddał mi według czystości rąk moich. [21] »(18:22) Bowiem zachowywałem drogi Pańskie i nie odstąpiłem występnie od Boga mego. [22] »(18:23) Bo wszystkie Jego prawa są przed oczyma memi, a ustaw Jego nie oddalałem od siebie. [23] »(18:24) Postępowałem nienagannie przed Nim i wystrzegałem się niesprawiedliwości. [24] »(18:25) Dlatego oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. [25] »(18:26) Z dobrotliwym dobrotliwie postępujesz, wobec męża doskonałego okazujesz się doskonałym, [26] »(18:27) Wobec czystego jesteś czysty, a z przewrotnym przewrotnie postępujesz. [27] »(18:28) Bowiem Ty wybawiasz nędzny lud, a oczy wyniosłe poniżasz. [28] »(18:29) Bo Ty rozświecasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, rozjaśnia ciemności moje. [29] »(18:30) Z Tobą mogę uderzyć na gromadę, a z Bogiem moim przeskoczyć mur. [30] »(18:31) Droga Boża jest doskonała; słowa Pańskie są przepławione. Tarczą jest wszystkim, którzy Jemu ufają. [31] »(18:32) Bo któż jest Bogiem, prócz Pana? albo kto opoką prócz Boga naszego? [32] »(18:33) Bóg, który opasuje mnie siłą i drogę moją czyni doskonałą. [33] »(18:34) Który czyni nogi moje podobnemi do nóg łanich, a na wyżynach moich stawia mię. [34] »(18:35) Który ręce moje uczy boju, że ramiona moje naciągają miedziany łuk. [35] »(18:36) Dałeś mi tarczę zbawienia Twego, i prawica Twoja podpierała mię, a Twoje zniżenie się wywyższyło mnie. [36] »(18:37) Dałeś wolną przestrzeń krokom moim pode mną tak, że się kostki moje nie chwiały. [37] »(18:38) Goniłem wrogów moich i doścignąłem ich, i nie wróciłem się, póki ich nie starłem. [38] »(18:39) Poraziłem ich tak, iż nie mogli powstać; upadli pod nogi moje. [39] »(18:40) Opasałeś mię siłą do boju; zgiąłeś pod nogi moje tych, którzy przeciwko mnie powstawali. [40] »(18:41) Zmusiłeś wrogów moich do ucieczki przede mną, i zgładziłem wszystkich nienawidzących mnie. [41] »(18:42) Krzyczeli, ale nie było tam wybawiciela, — do Pana, ale On nie odpowiadał im. [42] »(18:43) Rozproszyłem ich jak pył na wietrze; wysypałem ich jak błoto z ulicy. [43] »(18:44) Wyrwałeś mię z zatargu ludów i postawiłeś mnie na czele narodów; lud, którego nie znałem, służy mi. [44] »(18:45) Posłuszni mi są na słowo; a synowie cudzoziemców z pochlebstwem mi się poddawali. [45] »(18:46) Synowie cudzoziemców zwątpili, a z drżeniem wychodzili z zamków swoich. [46] »(18:47) Żyje Pan, niech będzie uwielbiona opoka moja i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego. [47] »(18:48) Bóg, który mi dał pomstę i poddał mi ludy, [48] »(18:49) Który wybawił mię od wrogów moich i wywyższył mnie ponad tych, którzy przeciwko mnie powstawali; od męża, gwałt czyniącego, uwolniłeś mnie. [49] »(18:50) Dlatego chcę Cię chwalić, Panie, pośród narodów i wysławiać psalmami imię Twoje, [50] »(18:51) Tobie, który dałeś królowi Swojemu wielkie zwycięstwa i okazałeś dobroć pomazańcowi Swemu, Dawidowi, i nasieniu jego aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl