Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 2
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DLACZEGO buntują się poganie, a narody rozmyślają o próżnościach? [2] »Królowie ziemi powstają, a książęta radzą wspólnie przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi Jego: [3] »Pozrywajmy Ich więzy i zrzućmy z siebie Ich powrozy. [4] »Ale ten, który tronuje w niebie, śmieje się: Pan szydzi z nich. [5] »Wtedy będzie mówił do nich w gniewie Swoim, a w żarze gniewu Swego przerazi ich: [6] »"Sam postawiłem króla mego na Syjonie, górze mojej świętej", [7] »Opowiem o tem postanowieniu: Pan rzekł do mnie: "Synem moim jesteś, dziś Ciebie spłodziłem". [8] »Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo Twoje i w posiadłość Twoją krańce ziemi. [9] »"Zdruzgocesz ich berłem żelaznem, a pokruszysz ich jako naczynie garncarskie". [10] »Dlatego, królowie, nabierzcie rozumu, a wy, sędziowie ziemi, dajcie się napomnieć. [11] »Służcie Panu w bojaźni, a okrzykujcie Go ze drżeniem! [12] »Pocałujcie Syna, aby się nie gniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby nieco zapalił się gniew Jego. Szczęśni wszyscy, którzy ufają w Nim. 
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl