Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(20:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (20:2) Niech cię Pan wysłucha w dzień ucisku, imię Boga Jakóbowego niech cię strzeże! [2] »(20:3) Niech ci ześle pomoc ze świątyni, i niech cię wesprze z Syjonu; [3] »(20:4) Niech wspomni wszystkie suche ofiary twoje, a całopalenia twoje niechaj przyjmie. Sela. [4] »(20:5) Niech ci da, czego serce twe pragnie; niechaj spełni wszystkie twoje zamiary. [5] »(20:6) Będziemy wykrzykiwali radośnie z wybawienia Twego, a w imieniu Boga naszego wzniesiemy sztandar! Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! [6] »(20:7) Teraz poznałem, że Pan wybawia pomazańca Swego, i wysłuchuje go ze Swych świętych niebios przez zbawienną moc prawicy Swojej. [7] »(20:8) Jedni chwalą się wozami, a drudzy końmi; my zaś imieniem Pana, Boga naszego. [8] »(20:9) Tamci zachwiali się i upadli, my zaś stoimy i trzymamy się prosto. [9] »(20:10) Panie, daj zwycięstwo królowi! Wysłuchaj nas, kiedykolwiek Cię wzywamy! 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl