Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 22
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(22:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na "Łanię zorzy". Psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił? Daleki jesteś od tego, by mię wybawić i by usłyszeć słowa jęku mego. [2] »(22:3) Boże mój, wołam we dnie, ale mi nie odpowiadasz, i w nocy, a nie znajduję spokoju. [3] »(22:4) Ale Ty jesteś świętym, który mieszkasz wśród pochwalnych pieśni Izraela. [4] »(22:5) Tobie ufali ojcowie nasi; ufali i wybawiłeś ich. [5] »(22:6) Do Ciebie wołali i byli wybawieni; Tobie ufali i nie byli zawstydzeni. [6] »(22:7) Jestem przecie tylko robakiem i już nie człowiekiem, pohańbieniem ludzkiem i wzgardą tłumu. [7] »(22:8) Wszyscy, co mię widzą, szydzą ze mnie; rozwierają wargi i potrząsają głową: [8] »(22:9) "Polecał drogi swoje Panu, ten niech go wybawi; niech go uwolni, ponieważ ma w nim upodobanie". [9] »(22:10) Albowiem Ty jesteś tym, który mnie wyprowadził z łona matki mojej; który mi pozwoliłeś spoczywać bezpiecznie u piersi mojej matki. [10] »(22:11) Od swego urodzenia byłem zdany tylko na Ciebie; z łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem. [11] »(22:12) Nie bądź daleki ode mnie, ponieważ ucisk tak blisko, a niema wybawcy. [12] »(22:13) Otoczyły mnie potężne byki; woły z Basan obległy mię. [13] »(22:14) Rozdziawiły na mnie paszcze swoje, jak lew rozszarpujący i ryczący. [14] »(22:15) Jestem jak woda, która się rozpływa, rozbite są wszystkie moje kości; serce moje stało się jak wosk, stopniało we wnętrznościach moich. [15] »(22:16) Wyschła jak skorupa siła moja, i język mój przysechł do mego podniebienia, i kładziesz mnie w proch śmierci. [16] »(22:17) Albowiem psy mię otoczyły; rota złoczyńców osaczyła mnie; przebili ręce moje i nogi moje. [17] »(22:18) Mógłbym zliczyć wszystkie swoje kości; lecz oni przyglądają mi się, lubując się moim widokiem. [18] »(22:19) Dzielą moje odzienie pomiędzy sobą i o szatę moją los miotają. [19] »(22:20) Ale Ty, Panie, nie bądź daleki ode mnie; siło moja, pośpiesz mi ku pomocy. [20] »(22:21) Wybaw od miecza duszę moją; jedynaczkę moją od przemocy psiej. [21] »(22:22) Wybaw mnie z paszczęki lwiej i uchroń mię od rogów bawolich. [22] »(22:23) Będę obwieszczał imię Twoje braciom moim; wpośród zgromadzenia będę Cię chwalił. [23] »(22:24) Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go; czcij Go całe nasienie Jakóbowe, i lękaj się Go całe nasienie Izraela. [24] »(22:25) Albowiem nie wzgardził ani nie miał wstrętu dla nędzy nędznego, i nie skrył przed Nim oblicza Swego; a gdy do Niego wołał, słyszał go. [25] »(22:26) O Tobie śpiewać będę pieśń pochwalną w wielkiem zgromadzeniu; śluby moje wypełnię przed tymi, którzy się Go boją. [26] »(22:27) Pokorni będą jedli i nasycą się; którzy szukają Pana, będą Go chwalili; serce wasze niech żyje na zawsze. [27] »(22:28) Wspomną o tem i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, kłaniać się będą Tobie wszystkie pokolenia narodów. [28] »(22:29) Albowiem Pana jest królestwo i On panuje nad narodami. [29] »(22:30) Jemu się pokłonią wszyscy wielcy na ziemi; i upokorzą się przed Nim wszyscy w proch zstępujący, i którzy duszy swej przy życiu zachować nie mogą. [30] »(22:31) Nasienie ich służyć Mu będzie; opowiadać będą o Panu przyszłemu pokoleniu. [31] »(22:32) Przyjdą a obwieszczać będą Jego sprawiedliwość ludowi, który się narodzi, że Pan to uczynił. 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl