Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 24
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. PAŃSKA jest ziemia i co ją napełnia, okrąg ziemi i jej mieszkańcy. [2] »On bowiem na morzach ją ugruntował i na rzekach ją utwierdził. [3] »Kto może wstąpić na górę Pańską? i kto stanie na świętem miejscu Jego? [4] »Ten, kto ma niewinne ręce i czyste serce; kto nie skłania ku fałszowi duszy swojej i nie krzywoprzysięga. [5] »Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga zbawienia swego. [6] »To jest pokolenie tych, którzy do Niego dążą, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakóba. Sela. [7] »Podnieście wy, bramy, wierzchy wasze i podnieście się wy, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały! [8] »Któż jest tym Królem chwały? Jest nim Pan mocny i możny, Pan możny w boju. [9] »Podnieście wy, bramy, wierzchy wasze i podnieście się wy, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały! [10] »Któż jest tym Królem chwały? Jest nim Pan zastępów, On jest Królem chwały. Sela. 
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl