Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 30
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:1) PSALM Dawida. Przy poświęceniu domu. (30:2) Wywyższać Cię będę, Panie, ponieważ Tyś mię wyciągnął, a nie pozwoliłeś, aby wrogowie moi radowali się nade mną. [2] »(30:3) Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, i uzdrowiłeś mnie. [3] »(30:4) Panie, wyprowadziłeś duszę moją z otchłani; zachowałeś mię przy życiu wśród tych, którzy zstąpili do grobu. [4] »(30:5) Wysławiajcie psalmami Pana, święci Jego, a uwielbiajcie święte Jego imię, [5] »(30:6) Bo gniew Jego trwa mgnienie oka, ale życie całe — Jego łaskawość; z wieczora zawita płacz, a z poranku — radosne okrzyki. [6] »(30:7) Lecz ja rzekłem w pomyślności swojej: nigdy się nie zachwieję. [7] »(30:8) Albowiem Ty, Panie, z łaskawości Swojej utwierdziłeś górę moją; ale skoro ukryłeś oblicze Swoje, zatrwożyłem się. [8] »(30:9) Wtedy wołałem do Ciebie, Panie, i błagałem Boga mego: [9] »(30:10) "Co za zysk z krwi mojej, gdybym zstąpił do grobu? Czyż proch będzie Cię uwielbiał i obwieszczał prawdę Twoją? [10] »(30:11) Usłysz, Panie, i bądź mi łaskaw! Panie, bądź pomocnikiem moim!" [11] »(30:12) Tyś narzekanie moje zmienił w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością, [12] »(30:13) Aby dusza moja Ciebie opiewała, a nie milczała. Panie, Boże mój, na wieki uwielbiać Cię będę. 
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl