Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 31
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(31:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (31:2) Tobie, Panie, ufam, niech nie będę zawstydzony na wieki; wybaw mię dla sprawiedliwości Swojej! [2] »(31:3) Skłoń ku mnie ucho Swe, pośpiesznie wybaw mnie! Bądź mi opoką ucieczki i grodem warownym ku memu zbawieniu! [3] »(31:4) Bo Ty jesteś opoką moją i twierdzą moją, i dla imienia Swego zechciej mnie prowadzić i kierować. [4] »(31:5) Wyciągnij mię z sieci, którą na mnie potajemnie zastawili; ponieważ jesteś obroną moją. [5] »(31:6) W ręce Twoje poruczam ducha mego; Tyś mnie ocalił, Panie, Boże wierny! [6] »(31:7) Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bożki; ja zaś ufam Panu. [7] »(31:8) Będę się weselił i radował z dobroci Twej, żeś spojrzał na nędzę moją i wniknąłeś w uciśnienie duszy mojej. [8] »(31:9) I nie wydałeś mię ręce wroga mojego, ale postawiłeś nogi moje na wolnej przestrzeni. [9] »(31:10) Bądź mi łaskaw, Panie, bo jestem w uciśnieniu; zaćmiło się ze zgryzoty oko moje, dusza moja i ciało moje. [10] »(31:11) Bo przez żałość wyniszcza się życie moje, a lata moje od wzdychania; zachwiała się siła moja przez nieprawość moją, a kości moje uschły. [11] »(31:12) Dla wszystkich gnębicieli moich stałem się pohańbieniem, a najwięcej dla sąsiadów moich, i postrachem znajomym moim; ci, którzy mię widzą na ulicy, uciekają przede mną. [12] »(31:13) Zapomniany jestem w sercach jako umarły; stałem się jako naczynie stłuczone. [13] »(31:14) Słyszałem obmowę wielu, zewsząd przerażenie; gdy się między sobą naradzają przeciwko mnie, zamyślili odebrać mi życie, [14] »(31:15) Ale ja w Tobie mam nadzieję, Panie; mówię: "Ty jesteś Bogiem moim!" [15] »(31:16) W rękach Twoich są losy moje; wybaw mię z ręki wrogów moich i od moich prześladowców! [16] »(31:17) Niech oblicze Twoje jaśnieje nad sługą Twoim, wybaw mię przez dobroć Twoją. [17] »(31:18) Panie, niech nie będę zawstydzony, ponieważ Cię wzywam. Niech będą zawstydzeni bezbożni i zamilkną w otchłani. [18] »(31:19) Niech zaniemieją wargi kłamliwe, które bezczelnie mówią przeciwko sprawiedliwemu w pysze i ze wzgardą. [19] »(31:20) Jakaż wielka jest dobroć Twoja, którą zachowujesz dla tych, co się Ciebie boją, i którą okazujesz tym, co Tobie ufają wobec synów ludzkich! [20] »(31:21) Ty ukrywasz ich w skrytości świątyni Twojej przed spiskami ludzkiemi; Ty skrywasz ich w namiocie przed swarliwemi językami. [21] »(31:22) Uwielbiony niech będzie Pan, bo cudownie okazał mi dobroć Swoją w mieście obronnem. [22] »(31:23) Jam rzekł był w trwodze mojej: "Odrzucony jestem od oczu Twych!" Jednak usłyszałeś głos błagania mego, gdym wołał do Ciebie. [23] »(31:24) Miłujcie Pana, wszyscy święci Jego! Pan strzeże wiernych, a oddaje sowicie temu, kto pysznie postępuje. [24] »(31:25) Bądźcie dobrej myśli i serca odważnego, wszyscy, którzy ufnie oczekujecie Pana! 
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl