Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »RADOŚNIE wykrzykujcie Panu, sprawiedliwi! Szczerym przystoi pieśń chwały. [2] »Uwielbiajcie Pana z lutnią, śpiewajcie Mu przy harfie dziesięciostrunnej. [3] »Śpiewajcie Mu nową pieśń; grajcie Mu dobrze z radosnem wykrzykiwaniem. [4] »Albowiem prawe jest słowo Pana, a we wszystkich dziełach Swoich jest wierny. [5] »Miłuje sprawiedliwość i prawo. Pełna jest ziemia dobroci Pańskiej. [6] »Niebiosa są uczynione słowem Pańskiem, a całe zastępy ich tchnieniem ust Jego. [7] »Zbiera wody jak w stogi i kładzie głębiny do zbiorników. [8] »Niech się boi Pana cała ziemia, niech się Jego lękają wszyscy mieszkańcy okręgu ziemi. [9] »Albowiem On rzekł i stało się; rozkazał i stanęło. [10] »Pan niweczy postanowienia narodów i udaremnia zamysły ludów. [11] »Ale postanowienie Pańskie trwa na wieki, u zamysły serca Jego od pokolenia do pokolenia. [12] »Szczęsny naród, którego Bogiem jest Pan; lud, który obrał Sobie za dziedzictwo. [13] »Pan patrzy z nieba i widzi wszystkich synów ludzkich; [14] »Z miejsca mieszkania Swego spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi; [15] »On, który utworzył serce każdego z nich, Ten zważa na wszystkie czyny ich. [16] »Król nie bywa wybawiony przez wielkość wojska swego; mocarz nie będzie uwolniony przez wielkość siły swojej. [17] »Zwodny jest koń ku wybawieniu i nie wybawia wielką siłą swą. [18] »Oto oko Pańskie nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy ufnie oczekują dobroci Jego, [19] »Aby wybawił od śmierci duszę ich i zachował ich przy życiu w czasie klęski głodowej. [20] »Dusza nasza oczekuje Pana; On jest pomocą naszą i tarczą naszą. [21] »Zaiste w Nim radować się będzie serce nasze, bo świętemu imieniowi Jego ufamy. [22] »Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami, jak ufnie oczekiwaliśmy Ciebie. 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl